Alumnivastaava on ollut OLTOn toimihenkilönimikkeenä vuodesta 2015 lähtien. Alumnivastaavan toimenkuvaan kuuluu yhteydenpito alumneihin, alumniasioista ja -toiminnasta tiedottaminen sekä alumnitoiminnan järjestäminen. Lisäksi alumnivastaava osallistuu Tekniikan Akateemisten (TEK) järjestämiin alumnitoiminnan kehittämiskokoontumisiin, joissa vaihdetaan hyviä ideoita kaksi kertaa vuodessa muiden TEK-jäsenkelpoisten kiltojen edustajien kanssa.

Alumnivastaava on ollut OLTOn toimihenkilönimikkeenä vuodesta 2015 lähtien. Alumnivastaavan toimenkuvaan kuuluu yhteydenpito alumneihin, alumniasioista ja -toiminnasta tiedottaminen sekä alumnitoiminnan järjestäminen. Lisäksi alumnivastaava osallistuu Tekniikan Akateemisten (TEK) järjestämiin alumnitoiminnan kehittämiskokoontumisiin, joissa vaihdetaan hyviä ideoita kaksi kertaa vuodessa muiden TEK-jäsenkelpoisten kiltojen edustajien kanssa.

OLTOn alumneille on olemassa oma facebook-sivu OLTO Alumni, josta kannattaa käydä tykkäämässä. Sivun kautta tiedotetaan tulevista alumneja koskevista tapahtumista ja toiminnasta!

OLTOlla on lisäksi oma sähköpostilista alumneille! Listalle voi liittyä osoitteessai http://lists.oulu.fi/mailman/listinfo/olto-alumni. Paluuviestinä tulee varmistusviesti, johon täytyy vastata, jotta liittymispyyntö menee läpi. Pyynnön hyväksymisen jälkeen listalle liittynyt saa tervetuloviestin.

Mikäli opiskelijasähköpostiosoitteesi on lakannut toimimasta ja olet tippunut pois OLTOn yleiseltä sähköpostilistalta ja haluat liittyä siihen uudestaan, voit tehdä sen osoitteessa http://lists.oulu.fi/mailman/listinfo/olto. Liittymisprotokolla sama kuin yllä. Samalla olisi hyvä ilmoittaa OLTOlle (esimerkiksi alumnivastaavalle) vanhentunut opiskelijaosoite, jotta se voidaan poistaa sähköpostilistalta.

Lisäksi Oulun yliopistolla on oma alumniverkostonsa, johon voi liittyä osoitteessa https://www.oulu.fi/yliopisto/alumni.

OLTOn alumnivastaava ottaa vastaan ilmoituksia valmistumisista, jotta voimme muuttaa valmistuneet OLTOn varsinaisista jäsenistä (opiskelija) seniorijäseniksi (valmistunut)

Aiheeseen liittyviin kysymyksiin vastaa alumnivastaavamme.