Yhteistyö OLTOn kanssa

Opintojen ja työelämän linkki on tärkeä muodostaa jo opintojen alkumetreillä. Vahvistaakseen opiskelijan ja yritysten välille syntyvää sidettä OLTO tekee yhteistyötä lääketieteen tekniikan alan yritysten ja organisaatioiden kanssa muun muassa työelämäiltojen ja yritysvierailujen muodossa. Yhteistyö edesauttaa opiskelijan työllistymistä valmistuttuaan ja vastaavasti helpottaa yritysten rekrytointia. Yksi tämän kaltaisen yhteistyön mahdollistava tekijä on OLTOn aktiivinen kannatusjäsentoiminta.

Kannatusjäsentoiminta

Kannatusjäsen on yhdistyksen toimintaa kannattava taho. Kannatusjäsenellä ei ole velvoitteita, eikä vastuuta yhdistyksessä. Kannatusjäseneksi liitytään maksamalla jäsenmaksu.

Kannatusjäsenyyteen kuuluvat edut:

  • Oikeus käyttää killan sähköpostilistaa (yksi viesti kuukaudessa).
  • Logo OLTOn nettisivujen alabanneriin ja esittelyteksti logon kera kannatusjäsenet-sivulle, jonne on mahdollista lisätä linkki kannatusjäsenen nettisivuille.
  • Kutsu ja puheenvuoro OLTOn järjestämiin pöytäjuhliin.
  • Lisäksi kannatusjäsenten logot ovat esillä OLTOn tapahtumien mainoksissa, lipunmyyntitilaisuuksissa ja killan ylläpitämillä ilmoitustauluilla.
  • Kannatusjäsenellä on myös mahdollisuus lisätä näkyvyyttä OLTOn sosiaalisissa medioissa (Facebook ja Instagram) muun muassa artikkeleiden, kuvien ja videoiden muodossa.
  • Muu yhteistyö, kuten yritysvierailut ja työelämäillat, kannatusjäsenluokan mittakaavoissa.
  • Oikeus käyttää killan sähköpostilistaa (yksi viesti lukukaudessa (kevät/syksy).
  • Logo OLTOn nettisivujen alabanneriin.
  • Yritysvierailu.

Yhteistyökumppani

Yhteistyökumppaniksi mielletään yritys tai henkilö, joka toiminnallaan tai tuellaan edesauttaa killan aktiivista toimintaa niin, että kilta pystyy tukemaan kiltalaisten opintoja ja tarjoamaan heille mahdollisuuden kehittää suhteitaan työelämään. Yhteistyökumppanit eroavat kannatusjäsenistä sillä, että heidän tukensa koskee ainoastaan yksittäistä tapahtumaa tai toimintaa eikä killan vuotuista toimintaa, jota kannatusjäsen tukee.

Halutessaan yritys voi ryhtyä OLTOn yhteistyökumppaniksi esimerkiksi kannattamalla yksittäistä tapahtumaa, kuten sponsoroimalla pöytäjuhlaa tai sen antimia. Muita suosittuja yhteistyömuotoja ovat mm. yritysvierailun järjestäminen tai excursion tukeminen. Myös web-palvelimen vuosikustannusten maksaminen on yksi monista mahdollisuuksista.

Vastineeksi tuestaan yhteistyökumppani esitellään kiltalaisille sähköpostilistalla ja hänen logonsa on esillä tapahtumassa tai toiminnassa, jota hän tukee. Sopimuksen mukaan myös muu näkyvyys on mahdollista.

Killan sähköpostilistalla ilmoittaminen:

OLTO ry:llä on sähköpostilista, jota opiskelijat seuraavat päivittäin. Sähköpostilistan kautta tavoittaa nopeimmin n. 350 hengen lääketieteen tekniikasta kiinnostuneen opiskelijajoukon.

Työelämäilta tai yritysvierailujen järjestäminen opiskelijoille:

Yritys voi järjestää yhdessä OLTOn kanssa erilaisia iltamia alan opiskelijoille, joissa on mahdollista esitellä yrityksen toimintaa sekä kertoa työmahdollisuuksista. OLTO järjestää vuosittain myös yritysvierailuja Oulun lähialueiden yrityksiin ja tilaisuuden tullen myös muualla Suomessa.

OLTO on aktiivinen lääketieteen tekniikan alan järjestö, joka on innokas tekemään yhteistyötä alan yritysten ja henkilöiden kanssa. Jos yhteistyö OLTOn kanssa kiinnostaa, niin ottakaa yhteyttä hallituksemme PR-vastaaviin sopiaksenne tarkemmin yhteistyön aloittamisesta!

Opiskelijajärjestöt

Oletko toisen killan jäsen ja olet kiinnostunut yhteistyöstä OLTOn kanssa. Me olemme aina kiinnostuneita tekemään yhteistyötä toisten opiskelijajärjestöjen kanssa esimerkiksi yhteisten tapahtumien muodossa. Olkaa rohkeasti yhteydessä ja ottakaa yhteyttä hallituksemme tapahtumavastaaviin sopiaksenne tarkemmin yhteistyön aloittamisesta!