Oulun lääketieteen tekniikan opiskelijat ry eli OLTO on vuonna 1993 perustettu ainejärjestö, jonka tehtävänä on toimia lääketieteen tekniikasta kiinnostuneiden opiskelijoiden yhdyslinkkinä Oulun yliopistossa. OLTO pyrkii toiminnallaan ylläpitämään yhteyksiä niin alan yrityksiin ja asiantuntijoihin kuin muihin yliopistoihin ja sisarkiltoihinkin.

Kiltaan kuuluu noin 200 jäsentä, jotka edustavat poikkeuksellisen laajaa kirjoa opiskelijoita ja valmistuneita osaajia lääketieteellisestä, luonnontieteellisestä ja teknillisestä tiedekunnasta sekä tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnasta. Killan jäseniä yhdistää kiinnostus käyttää osaamistaan lääketieteen tekniikan sovelluskohteisiin ja syventyä jo opinnoissaan lääketieteen tekniikkaan.

Yhteyksiä muihin alan yrityksiin, kiltoihin ja asiantuntijoihin pyritään ylläpitämään muun muassa osallistumalla alan tapahtumiin (mm. Lääketieteellisen Fysiikan ja Tekniikan päivä eli LFT-päivä) ja seminaareihin. OLTO pyrkii järjestämään myös yritysesittelyjä ja työelämäiltoja, jotta lääketieteen tekniikan yritykset tulisivat tutummiksi alan opiskelijoille. Killan vaalikokous kutsuu killan oltermanniksi yhdeksi vuodeksi kerrallaan Oulun yliopiston opettajan, joka on toimillaan osoittanut aktiivista lääketieteen tekniikan alan kehittämistä ja tukemista. Oltermannin tehtävänä on tukea killan toimintaa sekä toimia yhdyssiteenä killan ja yliopiston henkilökunnan välillä.

OLTOn toiminta on kehittynyt huimasti viime vuosien aikana. Eri tiedekunnista tuleviin lääketieteen tekniikan opiskelijoihin tutustutaan kiltahuoneen lisäksi sauna- ja leffailloissa sekä liikunnan merkeissä liikuntavuorolla. Näiden lisäksi OLTO järjestää mm. sitsejä ja useita yleisiä tapahtumia yhteistyönä toisten kiltojen kanssa. OLTOn isoin ja hienoin tapahtuma on viiden vuoden välein järjestettävät vuosijuhlat. Vuosijuhlien lisäksi OLTOa on juhlistettu vuosijuhlasitseillä ensimmäisen kerran vuonna 2015 OLTO 22 -vuosijuhlasitseillä.

OLTO on hyvinvointitekniikan ja lääketieteen tekniikan opiskelijoille ensisijainen ainejärjestö. Kaikki alan opiskelijat ja alasta kiinnostuneet voivat liittyä jäseniksi riippumatta siitä, kuuluuko jo johonkin toiseen ainejärjestöön. Liittyminen on ilmaista. Jäsenille tiedotetaan killan tapahtumista ja muista tärkeistä asioista sähköpostilistan, nettisivujen ja sosiaalisen median kautta sekä killan ilmoitustaululla.